מדריך פיתוח

 • מדריך לפיתוח יישומים T5L_DGUSII V2.5

 • מדריך פיתוח של T5L ASIC20220413

 • מדריך לפיתוח מסך וידאו דיגיטלי T5L

 • פרוטוקול תקשורת טורית T5L_DGUSII

 • T5L_TA מדריך לפיתוח מסך הדרכה לפלטפורמת AIoT LCM

 • T5L_TA מדריך לפיתוח ערכת הוראות (V2)

 • מסמך ממשק WIFI TT-1.2.6

 • פיתוח אפליקציות מסך COF (T5L_DGUSII)

 • מדריך פיתוח של פלטפורמת מערכת ההפעלה DWIN מבוססת על מעבד T5L (12.15)

 • מדריך הגדרות Modbus עבור DWIN T5L (12.15)

 • מדריך לפיתוח מערכת ההפעלה T5L DWIN

 • לוח הערכה סכמטי